Support

Support Blogs: Wat is managed hosting?

Support

Wij helpen je verder!

Heb je problemen met het instellen van je mail client? Wil je weten hoe je een virtuele server herstart? Vraag je je af wat de beste kwaliteit is om te streamen? Grote kans dat deze vraag al eens voorbij is gekomen. Op deze pagina behandelen we de meestvoorkomende vragen en problemen. Kom je er alsnog niet uit? Neem dan gewoon contact op met onze servicedesk.

Wat is managed hosting?

Het doel van managed hosting moet zijn dat al het technische beheer van uw hosting omgeving uitgevoerd wordt door de hostingprovider. Alle werkzaamheden aan het datacenter, netwerk, besturingssysteem en geïnstalleerde services worden uitgevoerd door de hostingprovider. In dit artikel gaan wij dieper in op de onderdelen van managed hosting.

Het dagelijkse beheer van een hostingprovider richt zich vaak op de werkzaamheden aan het datacenter, netwerk en hardware. Dit wordt vaak ondersteund met het opzetten van een nieuwe hosting omgeving, de installatie van het besturingssystem en het maken van een back-up. Het dagelijkse beheer is echter niet voldoende om de prestaties van uw hosting omgeving te garanderen. Wij spreken van managed hosting als de performance van uw hosting omgeving gewaarborgd wordt en de volgende zaken onderdeel uitmaken van de dienst:

Installatie en migratie

Het ontwerpen en opzetten van een nieuwe hosting omgeving wordt uitgevoerd door de hostingprovider. Om een goede afstemming tussen server infrastructuur en applicatie te verkrijgen dienen ook services als Apache, IIS, of MySQL door de hosting provider geïnstalleerd te worden. Juist op dit vlak kan een hostingprovider zijn toegevoegde waarde tonen door een de afstemming tussen server infrastructuur en applicatie te optimaliseren.

Monitoring

24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar. Monitoring is zeer belangrijk om de beschikbaarheid en performance te kunnen waarborgen. Monitoring is een dienst die per server en per service ingesteld moet worden. Alarmeringen dienen ingesteld te zijn op een niveau dat het mogelijk is om proactief in te grijpen bij problemen. Mocht de serverload oplopen tot boven de 85% dan dient er een alarm te worden gegenereerd. Monitoring dient plaats te vinden op niveau van infrastructuur, besturingssysteem en geïnstalleerde services.

Security

Het waarborgen van een veilige hosting omgeving is een zeer belangrijk onderdeel van managed hosting. Uw bedrijfsdata moet veilig opgeslagen zijn. Gebruik maken van een hostingprovider met het ISO27001 certificaat kan een eis zijn. Met het ISO27001 certificaat zijn alle veiligheidsaspecten behandelt en gewaarborgd. Het aspect veiligheid kan uitgewerkt worden in verschillende onderwerpen die onderdeel moeten maken van managed hosting:
  1. Security updates: het up-to-date houden van alle software geïnstalleerd op de server.
  2. Firewall: het correct instellen en beheren van een firewall voorkomt veel problemen.
  3. Spam & antivirus: veilig werken zonder het risico om spam en virussen binnen te halen is mogelijk door spam en antivirus oplossing te integreren met de oplossing.
  4. SSL certificaten: het kunnen leveren en installeren van een SSL certificaat zorgt ervoor dat de communicatie met de applicatie gecodeerd plaatsvindt. Er vindt encryptie plaats op de dataoverdracht.
  5. Back-up: het automatisch bijhouden van een offsite back-up kan bij onvoorziene uitval van de hostingomgeving een doorstart vereenvoudigen.

Support

Wat gebeurt er als er storingen optreden? Bij managed hosting dient dit ter verantwoordelijkheid te zijn van de provider en men moet de mogelijkheid hebben om direct de problemen op te lossen. Support moet 24/7 beschikbaar zijn om te allen tijden de problemen op te pakken. Afspraken over reactietijden zijn toegevoegd aan de overkomst afhankelijk van het gekozen serviceniveau.

Rapportages

Optimaliseren op basis van rapportages. De prestaties van de omgeving dienen onderbouwd te worden om te kijken of er problemen of zwakheden binnen de bestaande omgeving zijn. Hoe vaak worden de resources maximaal aangesproken? Wat is de gemiddelde serverload in een drukke periode? Dit zijn vragen waarop antwoord gegeven moet kunnen worden. Middels rapportages kan bepaald worden of de omgeving voldoet aan de vooraf gestelde eisen en welke vervolg stappen er genomen worden wanneer dit niet het geval is.

Optimalisatie

Het continue verbeteren van een hosting omgeving is een belangrijk aandachtspunt. De performance van de hosting omgeving kan om meerdere redenen achterblijven. Professionele monitoring en rapportage moet dit signaleren en eventueel ook de oorzaak hiervan kunnen blootleggen. De hostingprovider moet op basis hiervan in staat zijn om de nodige optimalisaties door te voeren en eventuele bottlenecks weg te nemen.

Hierdoor kan de performance van de hostingomgeving op de lange termijn gewaarborgd blijven zonder bij het ontstaan van eventuele performance problemen direct op te hoeven schalen.

Managed hosting moet ervoor zorgen dat u volledig ontzorgd wordt als het gaat om het technisch beheer aan de infrastructuur. U dient alleen verantwoordelijk te zijn voor het functioneel en applicatie beheer van de omgeving. Dit moet afgestemd worden met het technische beheer van een hostingprovider. Let u dus goed op welke diensten onderdeel uitmaken van managed hosting zodat u later niet voor onaangename verrassingen staat.


Deel dit item: