Support

Cloud Servers: Handleiding Webmin

Support

Wij helpen je verder!

Heb je problemen met het instellen van je mail client? Wil je weten hoe je een virtuele server herstart? Vraag je je af wat de beste kwaliteit is om te streamen? Grote kans dat deze vraag al eens voorbij is gekomen. Op deze pagina behandelen we de meestvoorkomende vragen en problemen. Kom je er alsnog niet uit? Neem dan gewoon contact op met onze servicedesk.

Handleiding Webmin

Webmin is een webbased applicatie voor systeemadministratie op Unix-systemen. Hiermee kun je een server beheren zonder uitgebreide kennis van de commando’s die je normaal via SSH uitvoert. Zo kun je gemakkelijk applicaties beheren als Apache, MySQL of je FTP- en mailserver.

Installatie webmin

Stap 1 – Inloggen via SSH als root

Log in via SSH met de gegevens van je webserver en zorg ervoor dat je gebruiker systeemrechten heeft.

Stap 2 – De Webmin repository toevoegen

vi etc/apt/sources.list

Aan het einde van het bestand voeg je deze regel toe:

deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib

Stap 3 – De Webmin repository key installeren

wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | apt-key add -

Stap 4 – Webmin installeren

apt-get update
apt-get install webmin

Stap 5 – Wachtwoord instellen voor admin

Verander ‘password’ in een eigen wachtwoord.

/usr/share/webmin/changepass.pl /etc/webmin admin password

Stap 6 – Port 10000 openzetten in de firewall

Het is nu van belang dat je port 10000 openzet in de firewall, om Webmin te bereiken.

Stap 7 – Inloggen op Webmin

Ga naar https://hostname:10000 en log in als admin met het wachtwoord dat je net hebt ingevoerd.

MySQL beheer

In Webmin kun je ook MySQL instellingen aanmaken en wijzigen. In deze handleiding lees je hoe je een database aanmaakt, hoe je een gebruiker aanmaakt en de rechten (permissies) hiervan in te stellen. Onder aan dit artikel lees je meer over de verschillende permissies.

Stap 1 – Inloggen op Webmin

Open Webmin: https://hostname:10000 (Webmin maakt standaard gebruik van https). Log hier in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Stap 2 - Module MySQL weergeven

Klik in het linkermenu op ‘Servers’. Klik vervolgens op ‘MySQL Database Server’.

Stap 3 – Database aanmaken

Als je al een of meer databases hebt gemaakt, zie je die nu boven aan de pagina waar je nu bent.

 1. Heb je nog geen database, klik dan op ‘Create a new database’ en maak een nieuwe database aan.
 2. In het bovenste veld (‘Database name’) vul je de naam in van de database die je wilt aanmaken. De rest van de velden kunnen op ‘default’ blijven.
 3. Hierna klik je op ‘Create’ en is de database aangemaakt.

Stap 4 – Gebruiker aanmaken

Om toegang te krijgen tot de database, moet je een gebruiker aanmaken met de juiste permissies.

 1. Klik op ‘User Permissions’. Als je al eerder gebruikers hebt aangemaakt, zie je die hier in een overzicht.
 2. Om een nieuwe gebruiker toe te voegen, klik je op ‘Create new user’. Je krijgt nu verschillende velden om de instellingen voor de gebruiker te bepalen.
 3. Hier vul je een gebruikersnaam in en een wachtwoord; de permissies stel je later op een andere plaats in (zie stap 5). De rest van de velden kunnen op ‘default’ blijven.
 4. Vervolgens klik je op ‘Create’ en klik je links bovenin op ‘Module Index’ om terug te gaan naar de MySQL-servermodule en daar verder te gaan.

Stap 5 – Databasepermissies instellen

Nu moet je de gebruiker die je zojuist hebt aangemaakt, koppelen aan de database met de juiste permissies.

 1. Ga naar ‘Database Permissions’.
 2. Hier klik je op ‘Create new database permissions’ en selecteer je in het eerste veld de database waaraan je de gebruiker wilt koppelen.
 3. In het volgende veld typ je de gebruikersnaam in van de gebruiker die je hebt aangemaakt.
 4. Wil je dat meerdere hosts gebruikmaken van de database? Geef bij de optie ‘Host’ dan aan: ‘From host permissions’. Voor een applicatie op de server zelf is ‘localhost/127.0.0.1’ goed.
 5. In het veld ‘Permissions’ selecteer je de verschillende permissies die je aan deze gebruiker wilt toekennen. Wil je meer permissies selecteren, dan houd je de CTRL-toets op je toetsenbord ingedrukt. Meestal voldoen SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE en DROP als permissies, ga dit na in de documentatie van je applicatie.
 6. Klik vervolgens op ‘Create’.

Stap 6 – Hostpermissies instellen

Het is ook mogelijk om in te stellen vanaf welk IP-adres welke rechten mogelijk zijn. Als je alleen lokale applicaties gebruikt, is het genoeg om dit alleen in te stellen voor ‘localhost’. Maar het is ook mogelijk om verbindingen van buitenaf naar de database toe te laten.

 1. Om dit te configureren, ga je naar ‘Host Permissions’ en klik je op ‘Create new host permissions’.
 2. In het veld ‘Databases’ selecteer je de database waarvoor de verbinding moet worden toegelaten.
 3. In het veld ‘Host’ kun je ervoor kiezen om alle verbindingen van buitenaf toe te laten. Dat doe je door ‘Any’ te laten staan, maar dat raden wij af.
 4. Wil je alleen lokale verbindingen toelaten, vul dan ‘127.0.0.1’ in.
 5. Ook is het mogelijk om een extern IP-adres toe te voegen dat toegang biedt tot de database.

Stap 7 – Verbindingen van buitenaf toestaan

Als je in ‘Host Permissions’ een IP-adres van buiten de server hebt ingesteld, moet je een instelling veranderen van MySQL.

 1. Ga naar ‘MySQL Server Configuration’.
 2. Bij ‘MySQL server listening address’ klik je ‘Any’ aan.
 3. Vervolgens klik je op ‘Save and Restart MySQL’. Nu is het mogelijk om verbinding van buitenaf toe te staan.

Wat betekenen de permissies?

Select table data - Rijen in tabellen selecteren
Insert table data - Rijen toevoegen aan een tabel
Update table data - Data in een rij van een tabel aanpassen
Delete table data - Rijen verwijderen uit een tabel
Create tables - Tabellen aanmaken
Drop tables - Tabellen en databases verwijderen
Reload grants - Permissies herladen
Shutdown database - De MySQL-applicatie stoppen
Manage processes- Informatie opvragen over lopende MySQL server threads
File operations- Bestanden van MySQL lezen en bewerken
Grant privileges - Permissies die je zelf hebt, toevoegen of verwijderen bij andere gebruikers
Reference operations - Momenteel ongebruikt
Manage indexes - Indices aanmaken of verwijderen
Alter tables - De structuur van een tabel wijzigen
Show databases - Zien welke databases er aanwezig zijn op de server
Create temp tables - Tijdelijke tabellen aanmaken
Lock tables - Tabellen op slot zetten, zodat deze niet bewerkt kunnen worden
Execute - Opgeslagen routines uitvoeren
Slave replication - Een slave server gebruiken
Client replication - De slave- en master-status bekijken
Create view - Views aanmaken
Show view - Views bekijken en gebruiken
Create routine- Routines voor de MySQL-server maken
Alter routine - Routines wijzigen en verwijderen
Create user - Gebruikers aanmaken
Create event - Events aanmaken, bewerken en verwijderen
Create trigger - Triggers voor een tabel instellen
Create tablespace - Tablespaces en log file groups aanmaken, verwijderen en bewerken


Deel dit item: